Rituitslagen 2023

Schaal- en Schelpdierenrit 4 november

Wijzigingen Wedstrijdklasse:

Opdracht 20 t/m 22
Volledig geneutraliseerd, omdat er geen twee verkeersborden in de na-positie staan. Eén van de borden is geen officieel verkeersbord.

Opdracht 26
RC H hoort aan de goede kant te staan

Opdracht 42 t/m 45
Volledig geneutraliseerd omdat er een fout in de laatste opdracht zat waardoor de rit dood zou vallen. In de tekening op de uitleg staat RC N op een verkeerde plaats getekend. De hoort tegenover PC S te staan.

Op de rekenstrook stond ten onrechte RC U niet vermeld, maar die heeft iedereen genoteerd en heeft verder geen invloed op de uitslag.

Wijziging Puzzelklasse:

In de puzzelklasse zijn geen wijzigingen. Tijdens de prijsuitreiking is aangegeven dat de ‘H’ van opdracht 26 in de foute kolom van de uitleg stond. Dit geldt alleen voor de wedstrijdklasse. In de puzzelklasse is voor de rituitslag dus uitgegaan van de verstrekte uitleg.

van ‘t Hof Aluminiumrit 7 oktober

Wijzigingen Wedstrijdklasse

Opdracht 1
Deze opdracht is geneutraliseerd. De herstelopdracht is niet conform het DRR reglement

Opdracht 12-16
Aan het begin van de weg kon je niet beoordelen of de weg beneden aan de dijk doodlopend is of niet.
Volgorde controles 25, Q, A

Opdracht 21
Deze opdracht is geneutraliseerd omdat er discussie was over het feit of het verkeersbord wel/niet geldig is door een (verwijderde) sticker en de (afwijkende) kleur van het rood is dit besluit genomen.

Zuid-Bevelandrit juni tot en met september

Rit is uitgezet in de puzzelklasse, clubleden strijden in de eigen klasse. Bij equipes met een gelijk aantal strafpunten wordt gekeken wie als eerste in de fout zijn gegaan, bij de strafpunten wordt dit aangemerkt met een *.

Zomerrit 8 juli

Wijzigingen bij de Zomerrit

Opdracht 4. bij 2e leeuw weg L

De opdracht was niet correct, het niet is toegestaan om een rangtelwoord te gebruiken in combinatie met de voorzetsels bij en voor. (URR artikel 9)

RC 4 blijft juist.

Opdracht 6. na zone- en verkeersbord viersprong L

Door het weglatingsteken na zone staat er taalkundig zonebord. Het oriëntatiepunt wordt volledig benoemd, de opdracht was correct. RC 6 is fout

Opdracht 22. Bij 2 plaatsnamen weg L

Omdat de opdracht niet over plaatsnamen gaat op een wegwijzer mogen de plaatsnamen elkaar wel overlappen. RC 22 is fout

Opdracht 55. Voorrangskruispunt R

RC 55 staat in de verkeerde kolom. Moet in de kolom Goed staan.

Opdracht 56. “Zuidsingel” L

Het straatnaambord stond niet in de weg. RC 60 is juist.

Surpriserit 17 juni

Voorjaarsrit 18 maart


Klik hier voor de rituitslagen van voorgaande jaren.