Wanneer een rit wordt uitgezet wordt dit uiteraard met grote zorg gedaan. Toch kan het voorkomen dat er discussie ontstaat of een opdracht juist is uitgezet. Vaak worden en in de rekenkamer al wel opmerkingen bekeken. De eerste uitslag die bekend wordt gemaakt is altijd een voorlopige uitslag.

MAC de Bevelanden heeft een reglementscommissie opgesteld. Als er twijfel blijft wordt de opmerking voorgelegd aan de reglementscommissie. Deze zal dan een uitspraak doen. De uitspraak wordt meegenomen in de definitieve uitslag van de rit.

Om de uitspraken van de reglementscommissie aan alle deelnemers kenbaar te maken kunt alle uitspraken hier terug vinden. MAC de Bevelanden is deze pagina sinds 2019 gestart. Er staan alleen uitspraken op vanaf februari 2019.

Hieronder vindt u de uitspraken per rit: